Farmuniverzita jar 2019

CIEĽ:

Skvalitnenie služieb lekárne pre pacientov.

ČO SA DÁ OD TRÉNINGU OČAKÁVAŤ?

 • Návody na kvalitnejšie služby pre pacientov realizovaných prostredníctvom objektívneho poradenstva a prezentáciu vhodného riešenia pre pacienta

OBSAH TRÉNINGU:

 1. Efektívna komunikácia s pacientom

Identifikácia potrieb pacienta, význam kladenia otázok, štruktúra otázok.

 1. Stres manažment – aplikácia v lekárni

Základné fyziologické a psychické prejavy stresu, stresové vzorce v komunikácii, ako predchádzať stresu, zvládanie stresu a zmeny životných návykov a postojov, posilňovanie psychickej odolnosti.

Relaxačné cviky a dychové cvičenia na elimináciu stresu.

 1. Adverzity management – ako prekonávať tlak v práci

Rozvíjanie psychickej sily, zdokonaľovanie schopnosti ovládať svoje emócie, osobný AQ audit, typológia ľudí z hľadiska zvládania tlaku, od akých faktorov závisí miera Vášho AQ.

 1. Reziliencia

Rozvoj schopností pracovníkov lekárne adaptovať sa na zmenu, schopnosť odolávať vplyvom prostredia, tlak, úspešné prekonanie ťažkostí života, či nepriaznivých situácií bez ujmy na zdraví, hľadanie harmónie medzi : sebarealizáciou – sebauvedomením – zdravým životným štýlom – budovaním vzťahov – reálnym optimizmom.

 1. Zvyšovanie psychickej odolnosti pracovníkov lekárne

Prevencia proti stresu, únave, pocitu vyhorenia, možnosti psychorelaxačných cvičení na pracovisku v lekárni.

ČAS PRIEBEHU:

7.6.2019:

17.00 -17.30 hod. : prezentácia účastníkov

17.30  – 18.30 hod. : prednáška č. 1

19.00 – večera

8.6.2019:

7.00 – 8.00 hod. : raňajky

8.00 – 12.00 hod. : prednášky č. 2 a 3

12.00 hod. – 13.00 hod: obed

13.00 – 17.30 hod. : prednášky č. 4 a 5, diskusia a záver

Čas prestávok dohodneme na mieste podľa potrieb účastníkov

LEKTOR:

Mgr. Ivana Miklovič, PhD.

KAPACITNÉ MOŽNOSTI:

Maximálny možný počet účastníkov na jeden termín konania je 30 osôb, kapacita bude napĺňaná priebežne podľa poradia prijímania riadne vyplnených elektronických prihlášok

PODROBNÉ INFORMÁCIE:

Môžete získať u Ing. Miroslava Babíka, mobil: +421 903718926, u Mgr. Maroša Žuža +421 903718924, alebo na e-mail: ivaks@ivaks.sk, babik@ivaks.sk

MOŽNOSŤ PRIHLÁSENIA:

prostredníctvom elektronickej prihlášky na www.ivakspv.sk

AKREDITÁCIA SLeK a SKMTP:

projekt je schvaľovacom procese o výške pridelených kreditov Vás budeme včas informovať

PREDPOKLADANÁ VÝŠKA NEPEŇAŽNÉHO PLNENIA:

ÚČASTNÍCKY POPLATOK v hodnote 20,- €. Účastník zaplatí účastnícky poplatok priamo na podujatí a následne dostane pokladničný doklad o odobratých službách.

Farmuniverzita jar 2019 – termíny:

07.-08.06.2019 Modra

  Prostredníctvom kontaktného formulára máte možnosť zaslať otázku alebo pripomienku na naše produkty a služby, napísať svoje podnety alebo sťažnosti. Vyberte si typ a oblasť Vašej správy a vyplňte požiadavku. Formulár odošlete kliknutím na tlačidlo Odoslať správu. Odborní zamestnanci Ivaks s.r.o. Vám odpovedia v čo najkratšom čase.

  Záväzná prihláška FARMUNIVERZITA jar 2019

  Meno a priezvisko účastníka *

  Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia *

  Email *

  Telefónne číslo *

  Registračné číslo (SLeK, SKMTP) *

  Zaradenie (lekárnik/laborant) *

  Miesto pre Vaše otázky a pripomienky

  Výber miesta *
   07.-08.06.2019, Hotel Zochova chata, Piesok 4015/B7, Modra 900 01

  *povinné
  Odoslaním formulára súhlasíte s obchodnými podmienkami spoločnosti IVAKS – podnikové vzdelávanie s. r. o.

  Spracúvanie Vašich osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári je oprávneným záujmom riadneho vybavenia Vašej žiadosti. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov.

  POOHLIADNUTIE SA ZA FARMUNIVERZITOU 2016