PHARMAKADEMIA – koučing na mieru

CIEĽ

Lepšia ekonomická efektívnosť lekárne, viac úžitku pre pacienta.

FORMA A SPÔSOB REALIZÁCIE

Forma vzdelávania – možnosť výberu dvoch variant:

 1. koučing, individuálne poradenstvo pre zamestnancov lekární priamo za tárou, následne mentoring , ako robiť veci lepšie – realizácia počas prevádzky
 2. skupinový tréning pre pracovníkov lekárne zameraný na okamžité využitie v lekárni – realizácia v sobotu mimo prevádzky lekárne

ROZSAH

 • Koučing: 8 hod./lekáreň, cca 2 hod. na osobu počas prevádzky lekárne, predpokladaný počet koučovaného personálu v lekárni cca 3-4 osoby/deň
 • Skupinový tréning: 8 hod./deň, predpokladaný počet – ideálne celý personál lekárne

Poznámka: ak je priestor v lekárni nevhodný, tréning zabezpečíme v blízkosti lekárne podľa požiadavky záujemcu.

KREDITY

 • Projekt schválený Slovenskou lekárnickou komorou aj Slovenskou komorou medicínsko – technických pracovníkov.

PRÍNOS PROJEKTU PRE PRACOVNÍKOV LEKÁRNÍ

 • Konkrétne návody na kvalitnejšie služby pre pacientov
 • Zvýšenie počtu spokojných pacientov vracajúcich sa do lekárne za konkrétnym pracovníkom
 • Zlepšenie hospodárskych výsledkov lekárne, nárast obratu jednotlivca, ako aj lekárne
 • Budovanie dobrého mena lekárne u pacientov a odbornej verejnosti, budovanie dôvery
 • Rozvoj a zlepšenie vzťahov pracovníkov lekárne
 • Zvýšenie zručností, vedomostí a profesionality personálu

TEMATICKÉ OKRUHY

 • Komunikácia s pacientom a jeho fázy, uzatváracie techniky smerujúce k spokojnosti pacienta
 • Ponuka riešení pre pacienta – prezentácia úžitku, poradenstvo s dôrazom na odbornosť, etiku a ľudskosť.
  Prezentácia s využitím emócií, empatie, asertivity
 • Praktické návody na zvýšenie obratu, aplikácia cross-sellingu – rozšírenej ponuky, komplexná starostlivosť o pacienta s využitím doplnkových služieb pre pacientov
 • Návody smerujúce k opakovanej návšteve, budovanie lojality, dôvery ku konkrétnemu lekárnikovi
 • Ako reagovať na negatívne reakcie pacientov, predchádzanie konfliktom
 • Motivácia pracovníkov lekárne, vytváranie dobrej pracovnej atmosféry, zlepšovanie medziľudských vzťahov, lepšie vzájomné pochopenie
 • Mnoho ďalších na www.ivakspv.sk, prípadne podľa vlastných požiadaviek na mieru.

KONTAKT

email:
ivaks@ivaks.sk

mobil:
+421 903 718 926 – Ing. Miroslav Babík